WUDHU DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN (Tartib Wudhu Dapat Menghindarkan dari Penyakit Influenza dan Stroke)

 

Kita dianjurkan berwudhu sebelum melakukan ibadah yang mengharuskan dalam keadaan bersuci, seperti ketika akan melakukan sholat, thawaf di Baitullah, ketika membaca Al-Qur’an. Dan juga terdapat amalah ibadah lain yang tidak mengharuskan untuk werwudhu tetapi lebih baik jika dilakuakan dalam keadaan suci dari hadast kecil, diantaranya ketika berdzikir dan berdo’a kepada Allah, hendak tidur, melakukan hubungan suami istri dan lain-lain.

Read more: WUDHU DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN (Tartib Wudhu Dapat Menghindarkan dari Penyakit Influenza dan...

Page 1 of 19

Go to top