Khat dan Imla'

Hamzah Qotho’ II (همزة القطع)


 

Hamzah qotho’ diawal kata.

  1. Fi’il madhi tsulasi mujarrod (فَعَلَ) contoh (أخذ ) dan wazan (أَفْعَلَ) contoh أكرَمَ
  2. Fi’il amr pada wazan (أَفْعَلَ) contoh أَكْرِمْ
  3. Hamzah mudhoro’ah contoh  أَكْتُبُ
  4. Semua harf yang diawali hamzah contoh   إذا ، أجل ، أو ، أنّ ، إنّ
  5. Semua ism yang diawali hamzah kecuali isim sepuluh contoh أفضلُ ، أحمَدُ ، أَحْسَنُ ، أخ

Ism sepuluh adalah ; kumpulan ism yang semuanya diawali dengan hamzah washol. Ism-ism tersebut antara lain  :  اسم – است – اثنان – اثنتان – ابن – ابنة – امرؤ – ابنم – امرأة  – ايمن

Penting…. Ciri lain dari Hamzah qotho’ adalah ia akan tetap terbaca  dan tertulis walau sebelumnya ada huruf fa’ (فأما الإنسان….) atau lam (لأنّ) atau ba’ (بأحمَدَ) atau kaf (كأسد الغابة)