Khat dan Imla'

Hamzah Washol (همزة الوصل)


Hamzah Washol (همزة الوصل)

Hamzah washol adalah alif tambahan di awal kata. Hamzah washol ditulis dengan alif tanpa tambahan hamzah kecil baik diatas maupun dibawah alif.

Contoh kata افْعَلْ  !، اعْمَلْ !،اسْتِخْدَامِ…   hamzah washol terbaca jika berada di depan dan tidak terbaca jika berada di tengah kata atau setelah huruf fa’ (jawab/isti’naf),

No related posts.