Shorof

Shorof

FI'IL MAZID


فِعْل مَزِيْد FI'IL MAZID Fi'il Mazid berasal dari Fi'il Mujarrad yang mendapat tambahan huruf:

1) Fi'il Mazid dengan tambahan satu huruf. Terdiri dari beberapa wazan seperti:

a. أَفْعَلَ - يُفْعِلُ (huruf tambahannya: Hamzah di awal kata)

Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid

دَخَلَ - يَدْخُلُ (=masuk)

أَدْخَلَ - يُدْخِلُ (=memasukkan)

خَرَجَ - يَخْرُجُ (=keluar) أَخْرَجَ - يُخْرِجُ (=mengeluarkan)

رَسَلَ - يَرْسُلُ (=lepas)

أَرْسَلَ - يُرْسِلُ (=melepas, mengirim)
b. فَعَّلَ - يُفَعِّلُ (huruf tambahannya: huruf tengah yang digandakan/tasydid)
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
قَدِمَ - يَقْدِمُ (=datang)

قَدَّمَ - يُقَدِّمُ (=mendatangkan)

عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui)

عَلَّمَ - يُعَلِّمُ (=mengajar)

نَزَلَ - يَنْزِلُ (=turun)

نَزَّلَ - يُنَزِّلُ (=menurunkan)
c. فَاعَلَ - يُفَاعِلُ (huruf tambahannya: Mad Alif setelah huruf pertama)
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
قَتَلَ - يَقْتُلُ (=membunuh)

قَاتَلَ - يُقَاتِلُ (=berperang)

فَرَقَ - يَفْرَقُ (=memisah)

فَارَقَ - يُفَارِقُ (=berpisah)

سَبَقَ - يَسْبِقُ (=mendahului)

سَابَقَ - يُسَابِقُ (=berlomba)
2. Fi'il Mazid dengan tambahan dua huruf. Terdiri dari beberapa wazan seperti: a. اِنْفَعَلَ - يَنْفَعِلُ (huruf tambahannya: Alif dan Nun di awal kata).
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
طَلَقَ - يَطْلِقُ (=menceraikan)

اِنْطَلَقَ - يَنْطَلِقُ (=pergi)

فَطَرَ - يَفْطِرُ (=membelah) اِنْفَطَرَ - يَنْفَطِرُ (=terbelah)
قَلَبَ - يَقْلِبُ (=membalik) اِنْقَلَبَ - يَنْقَلِبُ (=terbalik)
b. اِفْتَعَلَ - يَفْتَعِلُ (huruf tambahannya: Alif di awal dan Ta di tengah)
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
جَمَعَ - يَجْمَعُ (=mengumpulkan)

اِجْتَمَعَ - يَجْتَمِعُ (=berkumpul)

نَشَرَ - يَنْشُرُ (=menyebarkan)

اِنْتَشَرَ - يَنْتَشِرُ (=tersebar)

لَمَسَ - يَلْمِسُ (=meraba)

اِلْتَمَسَ - يَلْتَمِسُ (=meraba-raba)

c. اِفْعَلَّ - يَفْعَلُّ (huruf tambahannya: Alif di awal dan huruf ganda di akhir)

Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
بَيَضَ - يَبِيْضُ (=putih) اِبْيَضَّ - يَبْيَضُّ (=memutih)

حَمُرَ - يَحْمِرُ (=merah)

اِحْمَرَّ - يَحْمَرُّ (=memerah)

سَوِدَ - يَسْوِدُ (= hitam)

اِسْوَدَّ - يَسْوَدُّ (=menghitam)

d. تَفَاعَلَ - يَتَفَاعَلُ (huruf tambahan: Ta di awal dan Mad Alif di tengah)

Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
حَسَدَ - يَحْسُدُ (=dengki) تَحَاسَدَ - يَتَحَاسَدُ (=saling dengki)

عَرَفَ - يَعْرِفُ (=kenal)

تَعَارَفَ - يَتَعَارَفُ (=saling kenal)

سَأَلَ - يَسْأَلُ (= bertanya)

تَسَائَلَ - يَتَسَائَلُ (=saling bertanya)
e. تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ (huruf tambahannya: Ta di awal dan huruf ganda di tengah)
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui) تَعَلَّمَ - يَتَعَلَّمُ (=belajar)

كَبُرَ - يَكْبِرُ (=besar)

تَكَبَّرَ - يَتَكَبَّرُ (=membesarkan diri)

فَكَرَ - يَفْكِرُ (= berfikir)

تَفَكَّرَ - يَتَفَكَّرُ (=memusatkan fikiran)
3. Fi'il Mazid dengan tambahan tiga huruf. Wazan yang biasa ditemukan adalah: اِسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ (huruf tambahannya: Alif, Sin dan Ta di awal kata).
Fi'il Mujarrad Fi'il Mazid
غَفَرَ - يَغْفِرُ (=mengampuni) اِسْتَغْفَرَ - يَسْتَغْفِرُ (=mohon ampun)

قَبِلَ - يَقْبَلُ (=menerima)

اِسْتَقْبَلَ - يَسْتَقْبِلُ (=menghadap)

خَرَجَ - يَخْرُجُ (= keluar)

اِسْتَخْرَجَ - يَسْتَخْرِجُ (=minta keluar)
Carilah contoh-contoh Fi'il Mazid dari al-Quran dan al-Hadits dan masukkan ke dalam wazan-wazan yang sesuai serta carilah artinya masing-masing.