Hikmah

Kata-Kata Indah dalam Bahasa Arab dan Terjemahannya


Kata%20Kata%20Indah%20dengan%20Gambar%20berbahasa%20arab

Banyak orang yang tidak dikernal oleh penduduk bumi tetapi mereka sangat terkenal di langit. Dan banyak orang juga terkenal di bumi ini tetapi mereka sama sekali tidak dikenal di langit.
Tolak ukurnya adalah  ketakwaan bukan kekuatan. Gambar dengan seribu arti.

saya teringat dengan sesok Uaisy Al Qorni