Soal-soal

Soal-soal

TEST BAKAT SKOLASTIK


TEST BAKAT SKOLASTIK

 

 

 

TEST KUANTITATIF

PETUNJUK: Berilah tanda silang untuk jawaban yang benar !

 

1.        ½ + 4X = 10, maka X =

A.       - 9/8

B.       5/2

C.       11/2

D.       -19/4

E.       19/8

JAWAB: E

 

2.        Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3 ?

A.       27/82

B.       20/61

C.       23/100

D.       16/45

E.       51/154

JAWAB: D

3.        Jika X5 + 5X4 + 3X + 2 – X2 + 5X4 + 9X -22, maka X=

A.       12

B.       8

C.       5

D.       4

E.       3

JAWAB: D

 

 

4.

 

 

Jika y = 5, maka

A.       -2

B.       0

C.       1

D.       3

E.       4

JAWAB: E

 

 

16 − 8y = + y2=

 

 

5.        Berapakah jumlah dari: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 + … + 99 – 100 ?

A.       - 49

B.       - 50

C.       - 51

D.       - 52

E.       - 53

JAWAB: B

 

 

 

 

 

- 1 -Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

 

HITUNGAN PERBANDINGAN

PETUNJUK: Bandingkan nilai dalam kolom A dan nilai dalam kolom B. setelah itu pilihlah:

A. Jika nilai dalam kolom A lebih besar dari nilai dalam kolom

B. Jika nilai dalam kolom A lebih kecil dari nilai dalam kolom

C. Jika nilai dalam kolom A lsama dengan nilai dalam kolom

D. Jika tidak cukup informasi yang diberikan untuk membandingkan kedua nilai

 

 

NO

6.        23

JAWAB: A

 

 

KOLOM A

 

 

 

6

 

 

KOLOM B

 

7.        5 ½ % dari Rp. 3.000,-

JAWAB: B

 

4 % dari Rp. 5.000,-

 

8.

 

 

 

7 −

 

8 +

 

3

 

1

2

 

21 − 8 −

3

 

16

 

JAWAB: B

9.        10/21

JAWAB: B

 

 

8/15

 

10.

 

2 6

JAWAB: B

 

6

 

 

TEST VERBAL

PETUNJUK: Pilihlah satu jawaban  yang paling dekat artinya  dengan kata-kata yang dicetak dengan

huruf KAPITAL.

11.      KONTRADIKSI

A.       Perjanjian

B.       Diskusi

C.       Penandatanganan kontrak

D.       Perdebatan

E.       Pertentangan

JAWAB: E

 

12.      DAMPAK

A.       Tending

B.       Penyakit kulit

C.       Pengaruh

D.       Terlihat

E.       Akibat

JAWAB: E

 

13.      KENDALA

A.       Gangguan

B.       Hambatan

C.       Tali kuda

D.       Ketegangan

E.       Kerusuhan

JAWAB: E

 

14.      GRASI

A.       Tempat penyimpanan mobil

B.       Tidak usah membayar

C.       Pengampunan hukuman dari presiden

D.       Alat untuk memotong kayu

E.       Percetakan

JAWAB: C

 

15.      KREASI

 

 

- 2 -Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

 

A.       Kemampuan berpikir

B.       Merencanakan

C.       Ciptaan

D.       Kepandaian menari

E.       Keindahan

JAWAB: C

 

16.      KULMINASI

A.       Keadaan emosi seseorang

B.       Tempat untuk mendinginkan

C.       Tingkatan yang tertinggi

D.       Sumbu bumi

E.       Panas terik matahari

JAWAB: C

 

17.      RESIDU

A.       Gangguan

B.       Alat penyaring

C.       Gelisah

D.       Rasa duka

E.       Sisa

JAWAB: E

 

18.      NUANSA

A.       Irama

B.       Perbedaan berat

C.       Perbedaan unsur makna

D.       Kelangsungan

E.       Keseimbangan

JAWAB: C

 

 

TEST ANTONIM

PETUNJUK:  Pilihlah  satu  jawaban  yang  paling  dekat  artinya  dengan  lawan  kata-kata  yang  dicetak

dengan huruf KAPITAL.

 

19.  CANGGIH

A.       Sederhana

B.       Kuno

C.       Diam

D.       Terlambat

E.       Modern

JAWAB: A

 

20.      SEKULER

A.       Kedua

B.       Duniawi

C.       Gelar pemberian

D.       Serikat

E.       Keagamaan

JAWAB: E

 

21.      ANTIPATI

A.       Bertahan hidup

B.       Simpati

C.       Lekas mati

D.       Setuju

E.       Melawan

JAWAB: B

 

 

- 3 -

 

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

 

 

 

22.      MANDIRI

A.       Berdikari

B.       Roboh

C.       Bergantung

D.       Mengikuti

E.       Swasembada

JAWAB: C

 

23.      MONOTON

A.       Bergera-gerak

B.       Berulang-ulang

C.       Berubah-ubah

D.       Berselang-seling

E.       Terus-menerus

JAWAB: C

 

24.      SPORADIS

A.       Berhenti

B.       Seperti

C.       Laten

D.       Kerap

E.       Jarang

JAWAB: E

 

25.      MAKAR

A.       Muslihat

B.       Jujur

C.       Mengeluh

D.       Menutupi

E.       Boleh

JAWAB: A

 

 

TEST PERBANDINGAN

PETUNJUK:  Pilihlah  satu  pasang  kata  yang  mempunyai  hubungan  tertentu  dengan  kata-kata  yang

dicetak dengan huruf KAPITAL.

 

26.      KOSONG : HAMPA ::

A.       Cair : encer

B.       Siang : malam

C.       Penuh : sesak

D.       Rinut : sorak

E.       Ubi : akar

JAWAB: A

 

27.      PETANI : CANGKUL ::

A.       Raja : mahkota

B.       Nelayan : jaring

C.       Dalang : cerita

D.       Penjahit : baju

E.       Wartawan : berita

JAWAB: B

 

28.      PELUKIS : GAMBAR ::

A.       Kartunis : pena

B.       Komponis : gitar

C.       Penyair : puisi

D.       Penyanyi : lagu

 

 

- 4 -

 

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

 

E.       Koki : restoran

JAWAB: C

 

29.      AIR : HAUS ::

A.       Minyak : api

B.       Gelap : lampu

C.       Rumput : kambing

D.       Makanan : lapar

E.       Angin : panas

JAWAB: D

 

30.      KITA : SAYA ::

A.       Kami : kamu

B.       Kalian : beliau

C.       Dia : kalian

D.       Beliau : kami

E.       Mereka : dia

JAWAB: E

 

31.      MATA : WAJAH ::

A.       Ranjang : kamar

B.       Kayu : hutan

C.       Lampu : jalan

D.       Radio : tape

E.       Pensil : buku

JAWAB: A

 

32.      KENDARAAN : MOBIL ::

A.       Laut : danau

B.       Orang : pemuda

C.       Binatang : lawan

D.       Kapal : perahu

E.       Gaji : upah

JAWAB: B

 

33.      KAKI : SEPATU ::

A.       Topi : kepala

B.       Cincin : jari

C.       Telinga : anting

D.       Meja : ruangan

E.       Cat : kuas

JAWAB: C

 

34.      KIJANG : CEPAT ::

A.       Bunga : merah

B.       Anjing : menggonggong

C.       Kuda : delman

D.       Siput : lambat

E.       Serigala : kecil

JAWAB: D

 

35.      KUMAN : PENYAKIT ::

A.       Ayam : telur

B.       Ayah : anak

C.       Dokter : obat

D.       Kapur : guru

E.       Api : kebakaran

JAWAB: B