Nahwu

Nahwu

KANA WA AKHWATUHA 1


KANA WA AKHWATUHA 1
 
Perhatikan kalimat berikut: lihat dari kanak ke kiri
الْوَلَدُ صَغِيـرٌ             كَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا
الْبِنْتُ نَشِيْطَةٌ             كَانَتِ اْلبِنْتُ نَشِيْطَةً         
الْمَاءُ ثَلْجٌ                صَارَ الْمَاءُ ثَلْجًا
الْمَدْرَسَةُ وَاسِعَةٌ           لَيْسَتِ الْمَدْرَسَةُ وَاسِعَةً
الدَّرْسُ سَهْلٌ             أَصْبَحَ الدَّرْسُ سَهْلاً
Kata yang bercetak biru adalah berkedudukan sebagai khabar (predikat), ia akan berubah bunyi akhirannya ketika di awali oleh kana wa akhwatuha yang bercetak hijau, seperti pada contoh di atas.
Khabar kana wa akhwatuha tidak berubah bunyi akhirannya apabila berbentuk fiil, jar majrur, dharaf (yang bercetak orange) seperti contoh berikut:
الطَالِبُ يَذْهَبُ       مَازَالَ الطَالِبُ يَذْهَبُ 
الْمُدَرِّسَةُ فِي اْلفَصْلِ           أَتَعَلَّمُ مَادَامَتِ الْمُدَرِّسَةُ فِي اْلفَصْلِ

الشَّارِعُ أَمَامَ الْمَسْجِدِ               لاَتَزَالُ الشَّارِعُ أَمَامَ الْمَسْجِدِ